בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. הדרוג מתבסס על פרמטרים משנת 2017! ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על תקציב השוטף והפיתוח ברשות המקומית. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו?

קביעת דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקומיות מבוצעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ונקראת דרוג אשכול למ"ס).
אשכול 1 מבטא את הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים – הנמוכה ביותר, ואשכול 10 – את הגבוהה ביותר.
רשימת המשתנים שנבחנת – מגוונת, ונבחרת מתחומים שונים- דמוגרפיה, השכלה, נתוני תעסוקה ורמת חיים.

הפרסום האחרון התפרסם בחודש ינואר 2021 ומבוסס על נתוני 2017.
בסיס הנתונים לקביעת הדרוג הינו 5 שנים קודם!!!! "דיליי" בלתי סביר המביא לעיוות.
לשם משל – הדירוג הקודם פורסם בשלהי שנת 2018, והתבסס על נתוני 2015.

ניתן לראות כי ברמה החברתית כלכלית של מדינת ישראל חלה ירידה:
כ – 20 רשויות ירדו מדרוג 3 ו 4 ירידה לדרוג 2, כ – 20 רשויות ירדו מדרוג 9 ל דרוג 8

המדד החברתי כלכלי של רשות מקומית אשר נועד בין היתר להוות פרמטר בהקצאת משאבים ותקציבים לרשויות המקומיות:

משרדנו, המתמחה בכלכלה מוניציפלית ובתכנון תקציבי ותוכניות התייעלות ישמח לבצע לכם אומדן  כלכלי של שינוי  דרוג הסוציו

תוכלו לפנות אלינו למייל mirifri@cpa.mishor.co.il

להלן סעיפי תקציב המושפעים באופן ניכר משינוי הדרוג הסוציו אקונומי של הרשות:


חוק מוסר תשלומים – הדיווח בעוד שנה מתחיל היום