חשבות שכר

⇐ תלושי שכר, סימולציות שכר ופיצויים.
⇐ חישוב צפי המרה וסימולציות שכר באופק חדש

⇐ דיווחים שוטפים 102 ו 126
⇐ היזון חוזר קופות פנסיה
⇐ מגזר ציבורי, תקנות עובדי הוראה, צוי הרחבה
⇐ שכר עובדי שטחים, שכר עובדים זרים
⇐ ייצוג ברשויות המס, ליווי ביקורות ניכויים ביטוח לאומי ומס הכנסה
⇐ הגשת בקשות ואישורים מיוחדים לביטוח לאומי ולרשויות

לפרטים נוספים ולהצעת מחיר ניתן לפנות ל

רו"ח רחל רביץ, מנהלת מחלקת שכר ובקרת שכר

טלפון: 5001772 02 | נייד: 8589898 054
מייל ישיר: rachel@cpa.mishor.co.il