בדיקות שמומלץ לעשות לפני סגירת שכר דצמבר:
היבטי מיסוי:
> לא נותר ניכוי שלילי מצטבר למס הכנסה
> עדכון נקודות זיכוי ליילודים במהלך השנה.
> זקיפת שווי ריבית על הלוואה לעובד מעל לתקרה. (תקרת 2023: 8,400 ש"ח לשנה, ריבית – 3.87% ) פחות מכך נדרש להצמיד למדד. בפרקטיקה לא נתקלתי שדרשו בביקורת ניכויים.
> בדיקת חישוב מס מצטבר מינואר לכלל העובדים עם תיאום מס. (עובדות בחל"ד / עובדים שקיבלו דמי ביטוח לאומי אחרים כמו אבטלה – נדרש להגיש אישור מביטוח לאומי לשקלול שנתי)
> התאמת 126 למס הכנסה וביטוח לאומי
> במלכ"ר עם מחזור שכר נמוך : לבדוק שלא עבר את תקרת מס השכר ע"ס כ194
סוציאליות:
> הפרשה לפנסיה לעובדים חדשים עם קופה פעילה – עובדים חדשים להם קיימת פוליסה פעילה ממעסיק קודם, יש להפריש רטרו מתחילת העסקה לאחר 3 חודשים או בתום שנת מס כמוקדם מביניהם
> צבירת חופשה במגזר פרטי – לוודא שנצבר יחסית לפי 200 / 240 ימים בהתאם לימי עבודה והתמשכות העסקת העובד בפועל.
> יתרת ימי חופשה – הזדמנות לוודא ניצול (לעיתים בטעות נצברים ימי חופש עד אין סוף. למשל במקומות עבודה בהם החופשות מרוכזות ולא הקפידו לבצע ניצול מרוכז בתלושים), לוודא שאין צבירה שלילית. מי שסיכם עם עובדיו הגבלה (בהתאם לחוק אפשרי לחייב ניצול עד שנתיים + 1 שוטף)
מוסדות חינוך:
> תקינות הפרשות פנסיה וקרה"ש לעובדי הוראה ומנהלה – נוהל תקצוב / איתנות פיננסית נבדק ברמת שנת כספים ולא שנת לימודים. משכך מומלץ שלא לדחות דיוקים לשנה הבאה
> התאמה למערכת דיווח מורים עוש"ר, לתקן שעות, ניצול שעות ותקנים – על מנת שלא להידרש לתשלומי הפרשים בשנת כספים נוספת
> עדכון ילדים חדשים לצורך חישוב תוספת מעונות או תוספת אם
עובדים במילואים
> מילואים אינם חייבים בתשלום מס שכר. טכנית – מומלץ לנכות היעדרות ולשלם את המילואים ברכיב נפרד שאינו מסווג למס שכר.
> ניתן לזקוף שווי רכב יחסי לעובד במילואים בחלק מהחודש
> מוסד חינוך: אי תשלום נסיעות לעו"ה במילואים – החל מהחודש השני להיעדרות אין זכאות לנסיעות.
שונות:
> סגירת שנה הזדמנות חשובה לסגירת חו"ז עובדים. למשל בגין מלוות, הפרשים, ניכוי גמל חל"ד – יישור קו בשנת כספים מאפשר גם למעסיק וגם לעובד לשייך הוצאה והכנסה בשנת הדוח.
> מיצוי הפרשות פנסיה לקרן השתלמות. לגבי קרן השתלמות למי שאינו עובד הוראה מומלץ מדי שנה לפתוח קרן חדשה על מנת שהחל מעוד 7 שנים מדי שנה יהיה אפשרי לפתוח את הקרן.