1207, 2023

מישורים לחינוך | הסכם מסגרת סייעות – חודש 7.2023 | עדכון מס. 3 | יולי 2023

יום רביעי, 12 יולי , 2023|0 Comments

לקוחות יקרים, מקדמות רפורמה שלב א שולמו לרשויות ומוסדות מוכש"ר מצ"ב בשנית סיכום תנאי העסקה כפי שנשלח שבוע שעבר. להזכירכם - הרפורמה טרם נחתמה ומשכך הרכיב מחושב כ"מקדמה".  שאלות שכיחות של לקוחותינו:  1. האם המקדמה מכסה [...]

1409, 2022

עדכוני שכר המורים – בעקבות שביתת המורים

יום רביעי, 14 ספטמבר , 2022|0 Comments

עפ"י הסכם שנחתם בין הסתדרות המורים למשרד החינוך תוספת שכר למורים המועסקים ברפורמת אופק חדש. מענק התמדה של 10,000 לאחר 3 שנים, כל המורים יתעדכן שכרם בשורה של עדכונים ולכל הפחות ב 1,100 ₪. מורה [...]

605, 2021

טיפים ועדכונים – ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים לביקורות שכר. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר שהעובד זכאי ולא קיבלם. הביקורת מגיעה בעקבות ממצאי נוהל תיקצוב שהבעלות נדרשת להגיש אחת ל 3-4 שנים. פערים בהפרשות הפנסיוניות וחובות לעובדים ולקופות הגמל וההשתלמות עלולים לגרור ביקורת. הביקורת הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר. חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות.

605, 2021

גל ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות. בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים ותחשיבים לביקורות שכר. ביקורת שכר [...]

504, 2021

ביקורת הוצאת עובדים לחל"ת במוסדות חינוך בתקופת הקורונה

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

בימים אלו קיבלו מוסדות החינוך הודעה על ביקורת הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בתקופת התפרצות מגפת ה"קורונה" ביקורת זו נשלחה למוסדות חינוך אשר הוציאו חלק מעובדיהם לחל"ת. עפ"י הנחיות משרד החינוך, עובדים בתפקידים מתוקצבים לא [...]

802, 2021

בקרת תשלומי הורים – לא פשוט כפי שזה נראה….

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

תהליכי האכיפה והבקרה לעמידת בתקרות הגביה המותרות בתשלומי הורים, מחלחלים בהדרגה ובשקט יחסי. לא הוכרזה רפורמה או מהפכה, ומשכך רוב המוסדות ממשיכים לפעול כימים ימימה בבחינת "מה שהיה הוא שיהיה" ללא כל בחינה עצמית והערכות [...]

1009, 2020

עדכון תוספת שקלית 2016 – שכר עובדי הוראה

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השקלית בחודש 09/2020. העדכון הינו בכלל הדירוגים – אופק חדש, עוז לתמורה ועולם ישן: • באופק חדש הסכום משתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של [...]

1008, 2020

ביגוד לעובדי הוראה

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ X היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת בהתאם להיקף המשרה, [...]

908, 2020

עדכוני שכר, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

ביגוד לעובדי הוראה לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ * היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת [...]

1806, 2020

נוהל ביקורות שכר עדכני התפרסם השבוע באתר משרד החינוך

יום חמישי, 18 יוני , 2020|0 Comments

• מבוצעת במוסדות חינוך ביקורות תשלומי שכר למורים באמצעות רו"ח מבקרים מטעם המשרד. במקרה ונמצא כי המוסד לא שילם שכר כדין לעובדיו, נדרש המוסד לבצע תיקון ליקוי והשבה לעובד. לפי שיעור אי תיקון הליקויים מבוצע [...]

505, 2020

עובדי ניהול מנהל ותפעול במוסדות חינוך מתוקצבים

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

בהתאם לתקנות שעת חרום אין להוציא עובדים לחל"ת. מי שמבקש להוציא עובדים לחל"ת יבקש זאת בכתב מהממונה על השכר וזאת במקרה שלגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות החוזר, או במקרה שלא צפוי אפשרות ניצול [...]

505, 2020

הסדר השכר לעובדי ההוראה

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

החל מ 3.5.2020 ניתנה הנחיה להחזיר את כלל המורים לעבודה פיזית בבית הספר. עבודה מלאה ושכר מלא. מה קורה למי שלא החיל על עצמו? מורה שאינו יכול לעבוד? סוגיות ללא מענה... קיימת אפשרות לשנות היקף [...]

505, 2020

בעוד פחות מחודש לא תוכלו לשנות את הצוות שלכם! זה חודש המבחן הניהולי שלכם!

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

בימי משבר הקורונה זו הזדמנות וחובה לחשב מסלול מחדש ולבדוק היקפי תכניות לימודים, תכנית מגמות ותל"ן, גודל כיתות וגודל קבוצות, התאמת צוות הוראה, צוות עזרי הוראה ואפילו צוות מנהל ותפעול. חשוב להתאים לאפשרויות גביה מהורים, [...]

2803, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעצמאיים וחברות

שבת, 28 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעצמאיים וחברות | הנחיות רלוונטיות להיום. עצמאי לא זכאי לאבטלה, ובכל זאת: ⇐ עצמאיים ובעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים בדמי אבטלה ומשכך אינם זכאים לדמי אבטלה. בעל שליטה הינו מי שמחזיק הוא לבדו [...]

503, 2020

ביקורות משרד החינוך – סקירה תמציתית

יום חמישי, 5 מרץ , 2020|0 Comments

משרד החינוך זימן את מוסדות החינוך לישיבת שולחן עגול בנושא “ביקורות פיננסיות לבעלויות על מוסדות חינוך” האמורה להתקיים בעוד כשבועיים. להלן סקירה תמציתית של הביקורות המבוצעות ע”י משרד החינוך.

602, 2020

עדכוני שכר עובדי הוראה ושירות, פברואר 2020

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

עדכון הסכמי שכר העובדים הסוציאליים אירגון העוסי”ם מקדם בימים אלו מפגשים עם העוסי”ם על מנת להיערך בשינוי תנאי העסקתם. דיווח ממשק אחיד והיזון חוזר עפ”י התקנות כלל המעסיקים (החל מעובד אחד) היו אמורים להיכנס לרפורמה [...]

611, 2019

ביקורת שכר משרד החינוך – גל ביקורות שכר החודש, נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בימים האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים וכ 150 מוסדות קבלו מכתבי ביקורת. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים [...]

611, 2019

שכר עובדי הוראה – עדכונים לחודש נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

כיצד יש לחשב תשלומי חגים לעובדים בחל"ד ולמלוי מקום? 1. תשלום חג לעובדי הוראה בחופשת לידה עובדת הוראה בחופשת לידה זכאית לחופשת החג בנוסף לדמי חופשת הלידה שלה. ככלל – זכאות חופש לעובד הוראה הינה [...]

1010, 2019

מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד למורה תשפ"א

יום חמישי, 10 אוקטובר , 2019|0 Comments

מי זכאי? עובדי הוראה במוסדות חינוך בשנת וותק רביעית לכל הפחות. לבקשה למענק שעות נדרשת העסקה מינימלית שליש משרה, לבקשה להחזר שכר לימוד, נדרש העסקה מינימלית של 50% משרה. . מה כדאי? מענק שעות או [...]

710, 2019

עדכוני שכר עובדי הוראה, אוקטובר 2019

יום שני, 7 אוקטובר , 2019|0 Comments

• וותק - אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. חשוב לעקוב פרטנית. • דרגה וגמולי השתלמות - פעמים במקביל לעדכון הדרגה [...]

909, 2019

שכר עובדי הוראה, ספטמבר 2019

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

עדכון תוספת שקלית 2016 עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השיקלית בחודש 09/2019. העדכון הינו בדירוג אופק חדש בלבד ומשתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של בין 538.96-730.83 ₪ כך שעובדים [...]

708, 2019

עדכוני שכר, אוגוסט 2019

יום רביעי, 7 אוגוסט , 2019|0 Comments

ביגוד לעובדי הוראה לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,150 ₪ * היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. > הקצובה משולמת בהתאם [...]

807, 2019

הבראה וביגוד לעובדי הוראה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. עובד הוראה זכאי למספר ימים רב יותר ובתעריף יומי גבוה יותר. החישוב: מספר ימים בהתאם לותק * 432 ₪ * היקף משרה - [...]

605, 2019

בקרה רב תחומית – לראשונה ביקורת למוסדות יסודיים

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות. לראשונה – בקרה מקיפה גם על מוסדות מוכש"ר יסודיים. מזה כשנתיים מבצע משרד החינוך בקרות מקיפות במוסדות על יסודיים. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות [...]

503, 2019

ביקורות משרד החינוך – דגשים לעמידה בזמנים

יום שלישי, 5 מרץ , 2019|0 Comments

לאחרונה משרד החינוך מהדק את לוחות הזמנים בביקורת שכר. הקפאות תקציב חזרו כבעבר. הפתרון לעמוד במועדים הינו להיות תמיד ערוכים ובצורה שוטפת לכל דרישה. בדקו את עצמכם! > האם יש לכם מצבת עובדים עדכנית לכל [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

1701, 2019

ביקורות שכר יזומות

יום חמישי, 17 ינואר , 2019|0 Comments

בחודש האחרון משרדנו שלח לכלל לקוחות השכר תוצאות ביקורת שכר יזומה שבוצע כחלק משירות חשבות השכר. מדי תקופה, אנו מאמצות את התיק ומבצעות בדיקה חוזרת ע"י חשבת שכר נוספת במחלקה. בדיקה של "עין נוספת" מאפשרת [...]

901, 2019

סייעת שניה בגני ילדים – ביקורות שטח

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

גני ילדים שדיווחו על סיעת שניה וזכאים לתקציב – כיצד תיערכו לביקורת שטח? מה בודק המבקר? - העסקה בפועל של הסייעת השניה, והצלבה מול הדיווח - מספר הילדים בגן תואם לדיווח. (כאשר ילדים חסרים בגין [...]

901, 2019

ביקורת משרד החינוך–מהפכה! בוצע קיזוז למוסדות ששילמו קרן השתלמות כדין

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

רקע משרד החינוך מפקח ומבקר באופן סדיר על אופן תשלומי השכר במוסדות מוכרים שאינם רשמיים לעובדי ההוראה. באופן מובנה קיימים פערים בין תשלומי השכר הנדרשים, לתקציב השכר המועבר ע"י המשרד. הסיבה העיקרית להפרשים – תקציב [...]

611, 2018

מעונות יום – מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט – 2019

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בהתאם להסכמות שהושגו עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ט מפעילי מעונות יום זכאים להיכלל בהסדר תשלום מענקים לעובדים. מענק חג לעובדת הינו בסך 1,500 ₪ ברוטו לחג, סך הכל 3,000 ₪ ברוטו, כ 3,400 ₪ עלות [...]

611, 2018

שיפוי ימי מחלה

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

שיפוי ימי מחלה הינו שיפוי הניתן למורה בעת פרישתו בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים. במוסדות העל יסודי והכשרת עובדי הוראה השיפוי מתוקצב ע"י משרד החינוך. נתונים המשליכים על גובה השיפוי: 1. שיעור המשרה ויתרת ימי