1701, 2019

בודק שכר בהתאם לחוק הגברת האכיפה

יום חמישי, 17 ינואר , 2019|0 Comments

בתקופה האחרונה, החלו בקרות של משרד העבודה והרווחה לקיום הוראות החוק למקבלי שירותים בתחומי שמירה אבטחה נקיון והסעדה. החל משנת 2011, נקבעה בחוק 'הגברת האכיפה על דיני עבודה' חובות ואחריות חברה המקבלת את השירות, גם [...]

1012, 2017

תוספת שכר למטפלות במעונות היום – פעימה נוספת

יום ראשון, 10 דצמבר , 2017|0 Comments

בראשית שנת 2017 יצאה הנחיה למעונות היום על תוספת שכר למטפלות. תוספת חודשית בסך 400 ₪ למטפלות צעירות, ותוספת בסך 300 ₪ למטפלות ותיקות מעל וותק 3. התוספת מומנה על ידי משרד הכלכלה והועברה בנפרד [...]

103, 2017

שכר עובדים סוציאליים

יום רביעי, 1 מרץ , 2017|0 Comments

היום - 01.03.17 נכנס לתוקף צו ההרחבה לזכויות העובדים הסוציאליים במגזר הפרטי עד אז והחל מ 5.2011 נקבע כי יש לשלם לעובד סוציאלי שכר מינימום ענפי לפי דרגה ט עם ותק 5 ללא חובת תשלום לפי [...]

2702, 2017

תוספת שכר למטפלות ומבשלות במעונות יום החל מ 2017

יום שני, 27 פברואר , 2017|0 Comments

משרד הרווחה הוציא ב 2.2.2017 הודעה לעניין יישום ההבנות בדבר העלאת שכר מטפלות ומבשלות במעונות היום והעברת תוספת כספית למעונות יום. מטרת התוספת לעודד כוח צעיר במעונות ולהפוך את התפקיד לאטרקטיבי יותר. לאור שחיקת התפקיד, [...]

107, 2016

ביקורות שכר עובדים סוציאליים בפנימיות

יום שישי, 1 יולי , 2016|0 Comments

החודש, לראשונה, קיבלו מוסדות רבים בקשת מסמכים ממבקרי משרד הרווחה. מטרת הביקורת לבדוק תשלומי השכר לעובדים סוציאליים. המידע הינו ראשוני, וטרם ידוע מה עשויות להיות ההשלכות של ביקורת כזו. איגוד העובדים הסוציאליים, בפרסומיו, מבהיר כי [...]