כללי: עובדי מדינה ועובדי הוראה במוסדות על יסודי, רשמי ורשתות, זכאים לפדיון ימי מחלה לפי 8 ימים לכל 30 יום (אם שיעור הניצול הינו 33%). יש להגיש את הבקשה למשרד החינוך תוך 6 חודשים ממועד הפרישה,  כאסמכתא יש להעביר אישור ממועד התחלת קבלת קיצבת פנסיה.

עובדי הוראה במוסדות אחרים: גני ילדים, מוכש"ר ובעלויות חינוך מיוחד אינם זכאים, וזאת ללא הסבר משפטי מניח את הדעת. הוועדה הדנה בפדיון ימי מחלה, ואשר דנה גם בעדכון תקצוב רטרו. במשך שנים רבות בחנו פעלנו ופנינו בעניין, ואף המחלקה המשפטית במשרד החינוך סברה כי אין הגיון באפליה האמורה והמתינה לתשובת האוצר. במסגרת תביעות ועתירות שונות, כמו גם הסכם קואליציוני נעשה שוב ושוב נסיון להסדיר תשלום פדיון ימי מחלה לכלל עובדי ההוראה. קיימים מקרים שהתעקשות מוסד לקבל פדיון ימי מחלה בעבור עובד במוסד חינוך מיוחד – צלח.

באגף יעוץ פנסיוני במשרדנו נתקלנו בשאלה חוזרת ונשנית, ורצינו לשתף את כלל הלקוחות:
האם אפשרי פרישה חלקית? מה קורה לגבי פדיון ימי מחלה בעת פרישה חלקית  עבודה + קצבת פנסיה?

בגיל פרישת חובה ניתן לחייב עובד לפרוש מהעבודה (67 גברים וגיל ונשים משתנה בין 60-65. לשנה זו 63).

  • דיווח במצבת – לא ניתן לדווח מעל גיל פרישה במצבת מורים. חוזר כשגוי, אפשרי לנסות לבקש אישור מיוחד.
  • הפרשה לפנסיה ופיצויים – יש להמשיך להפריש לפנסיה ופיצויים גם לאחר פרישה, בפרקטיקה – לא ניתן להמשיך להפריש לקופה ממנה התחיל העובד לקבל קיצבה ויש לפתוח פוליסה חדשה.
  • תקבול פדיון ימי מחלה חייב במס – שכן אם העובד ממשיך לעבוד, אין נתק יחסי עובד מעסיק.

ככל שבכל מקרה נראה כי העובדת תהיה חייבת במס בגין משיכת פדיון ימי מחלה, שכן פטור ממס נוצל/ינוצל במסגרת משיכת פיצויים או פנסיה עתידית, אין סיבה לחשוש ממה שבכל מקרה צפוי לקרות. אולם, לגבי עובדים הצפויים שלא לנצל את תקרת הפטור ורוצים להינות מניצול הזכאות במסגרת סכום הפדיון – יכולים לנסות לדחות את תקבולו. מדובר בתהליך שבוצע ע"י עובדים שונים והצליח. יש לבחון בזהירות רבה.

ניתן לפנות למשרדנו לייעוץ פנסיוני ושכר
רחל רביץ / רחל סיימון במייל rachelis@cpa.mishor.co.il