ב 22.2.24 נחתם צו הרחבה להסכם מסגרת במגזר הציבורי מיולי 2023 המרחיב את ההסכם על עובדות ועובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים, נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה.

  • מענק ח"פ 6,000 ש"ח ל-100% משרה במשכורת 4.24 , לתקופה שבין 06.22-03.23
  • תוספת שיקלית בסך 400 ₪ ל-100% משרה – החל מחודש 4.24
  • תוספת אחוזית בהדרגה מ-12.24 עד 4.27

  • עדכון טבלאות השכר החל מ 12.24 עד 4.27 בטווח של כ-100 -200 ₪ לכל אחת פעימה מ 4 הפעימות.
  • קיצור שבוע עבודה מ-42 ל-40 ש"ש בהדרגה עד 8.24
  • תקצוב משרד החינוך אינו מושפע בהתאמה להסכמי שכר עו"ס. באופן כללי משרד החינוך נוהג לעדכן תעריפי תקצוב המתייחסים לשכר מורים גננות או תומכות הוראה, לגבי ההסכמים והרפורמות לגביהם הוא מהווה צד. לעומת זאת הסכמים הנוגעים לתפקידי רווחה כמו עו"ס אחות רופא וכיוצ"ב, המשרד אינו מעדכן תעריפי בהתאם להסכמים ואלו "נתקעים" על תעריפים בלתי ריאליים במשך שנים.