במהלך ביקורת משרד העבודה  נתקל אחד מלקוחותינו בסוגיית שעות כוננות  ונדרש להסביר הכיצד שולמו שעות פחותות משעות גיליון הנוכחות.
כוננות: 
שעות בהם העובד זמין / כונן, אבל לא חייב לעבוד ברציפות – לא נחשב כשעות עבודה אלא נחשב כתמורה חוזית – פיצוי בגין אי נוחות. כך למשל מדריך בפנימייה, עובד סיוע שלן עם חולה או נכה וחייב להישאר צמוד וערני למקרי חרום שאינם שכיחים באופן שגרתי. אם בית השוהה בלילה בדירה של פעילות דיור בקהילה, גם נהג שמלווה טיול ונשאר ללון עד למחרת והמעסיק משלם תוספת כלשהי, אבל אינו מחויב לשלם על שעות המנוחה.
הפיצוי / התוספת אינה מחושבת לפי שעות הכוננות המלאות. וחתימה על גליון נוכחות ביציאה ובכניסה אינה מחייבת תשלום על מלוא השעות.
מה נקבע בפסיקה? 
בע"ע 157/03 יולנדה גלוטן נ' לאה יעקוב 01.01.2007 – אשר ביסס את המושג ונקבעו בו מבחנים
מבחן עקרי"את הזמן שבו העובד עומד לרשות העבודה יש לבחון לפי מהות עבודתו".
מבחנים רלוונטיים נוספים הינם בין היתר:
📌 מה עיקר פעילותו של המעסיק?
📌 האם הצורך לשמו נדרשת שהות או זמינות העובד היא להגשמת תכלית מקום העבודה
📌 האם במהלך שעות הזמינות או השהייה נדרש העובד להפעיל את אותם כישורים לשמם נשכר מלכתחילה, ובהם הוא עושה שימוש בשעות עבודתו ה"רגילות "?
📌 האם נדרש העובד במהלך שעות השהיה או הזמינות להשקעת משאבים פיזיים, קוגניטיביים או נפשיים – בהתאם למאפייני משרתו?
כך הדין גם עם כונן שאינו נמצא בשטח ונדרש לזמינות:
מדובר בעובד שממתין בכוננות / היכון ולא נקרא לעבודה לא זכאי לתשלום כל עוד אין לו הסכם מיוחד… ומשכך מקובל לקבוע הסכמים המהווים פיצוי בגין אי נוחות וחובת הזמינות. למשל: כונן בטחון. / כונן רווחה. / כונן רפואי. כך למשל בהסכם שכר אחיות קיים פיצוי של 2/3 על שעות הכוננות שלה בימי חול. פעמים תוספת שעות כוננות – היא דרך לבצע שדרוג ותוספת שכר.
לתשומת לב! נוכחות מלאה: יש לשים לב כמובן: תפקידים שעצם הנוכחות זה עבודה, יש לשלם מחיר מלא. ולכן שומר בלילה זה כמובן שעות עבודה. זו מהות עבודתו. הוא נדרש לכישורים בגינן נשכר – שמירה וערנות. כנ"ל משגיח כשרות במסעדה וכן הלאה.