טיפול בתביעות חוב

⇐ בדיקה ועריכת חומרים לצורך הגשת תביעה או עריכת סימולציות נגדיות.
⇐ לווי בהליכי בוררות או בית דין/ בית משפט.
⇐ חוות דעת מומחה.
⇐ פרוקים: תביעות חוב לביטוח לאומי.

לפרטים נוספים ולהצעת מחיר ניתן לפנות ל

רו"ח רחל רביץ, מנהלת מחלקת שכר ובקרת שכר

טלפון: 5001772 02 | נייד: 8589898 054
מייל ישיר: rachel@cpa.mishor.co.il