במסגרת ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א בתקופת התחלואה של נגיף הקורונה, הוקצו עשרות מיליוני שקלים לסיוע בהפעלת בתי הספר. משרדי החינוך והאוצר גיבשו מעטפת כוללת שתאפשר פתיחה של מוסדות החינוך.
בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את עצמם לשלושה מצבים משתנים, כאשר מוסדות החינוך פתוחים, מוסדות החינוך במתווה משולב ומוסדות החינוך סגורים. זאת בהתאם להוראות משרד החינוך המבוססות על הנחיות משרד הבריאות תוך התאמתן למציאות בשטח.
לאור זאת, פרסם משרד החינוך שורת תוספות תקציביות אשר יסייעו למוסדות לצולח את תקופת המשבר. הסעיפים המתוקצבים: