בימים אלו פרסמה שרת החינוך הודעה לפיה כל מוסד יתוקצב בתוספת של 60 שעות.

מבדיקת משרדנו מול האחראים במשרד החינוך נראה כי עדיין לא התקבלו החלטות אך מסתמן כעת כי המוסדות הזכאים הינם מוסדות היסודי – כולל מוסדות הפטור.
מועד התשלום טרם הוחלט ויהיה לכאורה בתקציב המועבר ב 1.3.2022 או לאחר הגשת דוח הביצוע.
נשלח ברכה מעל גבי חוזר זה לרב יעקובזון שעומד על משמר זכויות המוסדות במוסדות הפטור. ולרב ברילנט על מוסדות תרבותי ייחודי.