תמחיר כח אדם הסכמים והודעות לעובד

⇐ ייעוץ בבניית הסכמי שכר, מבנה וסימולציות לתמחיר כח אדם, ייעוץ לשיטת התגמול וקביעת מדיניות העסקה.
⇐ ייעוץ להסכמי שכר מורכבים הכוללים מספר תפקידים לעובד, או רכיבים משולבים מדרישות החוק ורכיבים פנימיים.
⇐ הפקת הודעות לעובד
⇐ בנית תקציב תקן לעובדים ותקציבי שכר

לפרטים נוספים ולהצעת מחיר ניתן לפנות ל

רו"ח רחל רביץ, מנהלת מחלקת שכר ובקרת שכר

טלפון: 5001772 02 | נייד: 8589898 054
מייל ישיר: rachel@cpa.mishor.co.il