תמיכה ממשרד הרווחה לאחזקת תלמידים בפנימיה

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.