904, 2024

האם עמותה רשאית לתת הלוואות?

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

הלוואות ללא תמורה- עמידה בהוראות רשם העמותות בהנחיות רשם העמותות מפורטים הכללים בנוגע למתן הלוואות ללא תמורה לגוף אחר: עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים: התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא [...]

804, 2024

עשרת כללי חשכ"ל לעמותה נתמכת

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

עמותה הנתמכת במסגרת סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נדרשת לעמוד במספר כללים אשר נקבעו בנוהל תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור להלן עשרת הכללים העיקריים עליהם נדרשת להקפיד עמותה נתמכת: מימון עצמי- מימון הפעילות ממקורות עצמיים [...]

701, 2024

תמיכות ממשלתיות למלכ"רים

יום ראשון, 7 ינואר , 2024|0 Comments

מוסדות נתמכים? זכרו להגיש בקשות במועד! עדיין לא נתמכים? אולי המוסד שלכם מקיים פעילות מתאימה ויכול להגיש בקשה לתמיכה! לקוחות רבים נהנים מתמיכות ממשלתיות מגוונות. משרדינו מתמחה בהגשת בקשות תמיכות מגוונות וייחודיות למשרדים השונים, הכרות עם מבחני [...]

2601, 2022

בקשות תמיכה מעיריית ירושלים – עד 9.2.22

יום רביעי, 26 ינואר , 2022|0 Comments

תמיכות העירייה מיועדות לתאגידים ללא מטרת רווח, הפועלים בעיר ותורמים לחיזוקה, בתחומי: חינוך, ספורט, נוער, חברה, תרבות, רווחה, בריאות הציבור, עלייה וקליטה, תעסוקה ושירותי דת, ולמען רווחת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. ניתן להגיש בקשה באמצעות [...]

1112, 2021

חוק נהרי

שבת, 11 דצמבר , 2021|0 Comments

חוק נהרי חוק נהרי הוא כינוי לסעיף בחוק חינוך ממלכתי לפיו רשות מקומית חייבת לתקצב תלמידי מוסד מוכר שאינו רשמי שברשותה בשיעור של 65%-75% מעלות תלמיד במוסד רשמי דומה באותה רשות. השתתפות רשות מקומית יכולה [...]

312, 2020

רשויות מקומיות – המדריך המקוצר למתן תמיכות

יום חמישי, 3 דצמבר , 2020|0 Comments

רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל (2006/4) המציג נוהל פרטני עליו נדרשות הרשויות להקפיד בבואן [...]

1211, 2020

מענק שימור תשתיות לארגונים חברתיים – חוזר בשנית

יום חמישי, 12 נובמבר , 2020|0 Comments

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה פתוחה בשנית למענק נוסף לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה סכום התמיכה המקסימלי לגוף: 900,000 ש"ח. תאריך אחרון להגשת הבקשה:  2.12.20.

2409, 2020

הקלות החשב הכלכלי מוסדות ציבור נתמכים עקב משבר הקורונה

יום חמישי, 24 ספטמבר , 2020|0 Comments

בעקבות המשבר הכלכלי שנוצר עקב נגיף הקורונה, קיים חשש כי מחזור ההכנסות של מוסדות ציבור רבים יקטן משמעותית בשנת 2020. בהתאם לכך אושרו הקלות בנוהל שר האוצר לתמיכות במוסדות ציבור מתקציב המדינה. להלן תמצית ההקלות:

2406, 2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור מעונות יום פרטיים

יום רביעי, 24 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: תמיכה של משרד האוצר במעונות יום שאינם מתוקצבים (בעלי סמל). התמיכה הינה בשיעור מדורג עפ"י מספר הילדים במעון. סכום המענק: עד 12 ילדים (כולל) - 350 ש"ח לילד מהילד ה 13 ועד ה- 24 [...]

2306, 2020

מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור – טיוטת מבחנים להערות הציבור

יום שלישי, 23 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים. המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה? בודק ירידה בכלל הכנסות [...]

1012, 2019

שיפור ציון איתנות פיננסית בהצגת הדוח הכספי

יום שלישי, 10 דצמבר , 2019|0 Comments

לציון האיתנות הפיננסית של העמותה יש השלכה על ניקוד בהגשת מכרזים שונים ותנאי מול משרדי ממשלה שונים. גם הבנק שלכם לומד אתכם באמצעות הדוח הכספי. שיפור יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה [...]

2611, 2019

המדריך המקוצר להגשת תמיכות – שנת 2020

יום שלישי, 26 נובמבר , 2019|0 Comments

6 תמרורי אזהרה לפניכם – מעודכנים לשנת 2020 בהתאם לנוהל שר האוצר החדש מהן דרישות הבסיס ממקבלי התמיכות? הרגולטור– החשכ"ל – משרד האוצר. צעד ראשון – הגשה. איך עושים את זה? מדי שנה נקבע במסגרת [...]

409, 2019

חדש – טיוטת נוהל תמיכות ממשרדי ממשלה

יום רביעי, 4 ספטמבר , 2019|0 Comments

משרדי הממשלה מעניקים מידי שנה תמיכות בסך כולל של כ-3 מיליארד שקלים למוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, רווחה ועוד לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. על תמיכות אלו תוכלו לקרוא במדריך המקוצר שלנו לתמיכות [...]

1211, 2018

המדריך המקוצר לתמיכות ממשלתיות

יום שני, 12 נובמבר , 2018|0 Comments

אז צעד ראשון – הגשה. איך עושים את זה? מדי שנה נקבע במסגרת חוק התקציב השנתי, סכומי תקציב שנתי למשרדי הממשלה בתמיכה בנושאים שונים. משרדי הממשלה קובעים מבחנים לחלוקה. מבחני התמיכה מפורסמים באתר משרד המשפטים, [...]

1211, 2018

בקשת תמיכות 2020 מעירית ירושלים

יום שני, 12 נובמבר , 2018|0 Comments

בימים אלו פירסמה עירית ירושלים את חוברת התמיכות של העיריה לשנת 2019. את הבקשות יש להגיש באופן מקוון עד לתאריך ה - 20/01/20 בשעה 12:00 בצהרים. התמיכות מיועדות לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים כגון: תרבות, אומנות, [...]

1211, 2018

שינויים בתבחיני תמיכות, ערכי נקודות וסל תמיכות עדכני, 2018

יום שני, 12 נובמבר , 2018|0 Comments

להלן השינויים שבוצעו במבחני התמיכות לקראת שנת 2019 משרד הרווחה - בחודש ספטמבר 2018 פורסמו שינויים בתבחיני תמיכה של משרד הרווחה בגין אחזקת תלמידי פנימיות כטיוטה להערות הציבור. טרם פורסמו תבחינים סופיים ומועדי הגשה. יש [...]

1211, 2018

נוהל תקצוב תש"פ – חשוב מאוד – עדכנו אותנו אם קבלתם דרישה!

יום שני, 12 נובמבר , 2018|0 Comments

נוהל תקצוב הינו ביקורת של משרד החינוך הבודקת תשלומי שכר ואיתנות פיננסית. מוכש"ר וכן תרבותי יחודי – יזומה וחידוש הוקדם בחודשיים תאריך אחרון: 31/12/2018 מוכש"ר – בעלות חדשה תאריך אחרון: 31/03/2019  תרבותי ייחודי – בעלות חדשה [...]

1801, 2018

תמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2019

יום חמישי, 18 ינואר , 2018|0 Comments

בשנת 2017 חילקה הוועדה סך של 68,746,100 ₪ למלכ"רים. בימים אלו מקבלים מוסדות תשובות באשר לבקשת התמיכה לשנת 2018. 1. בקשת תמיכה מעזבונות המדינה - מלכ"ר שיש לו "אישור ניהול תקין", רשאי להגיש בימים אלו [...]

2611, 2017

בקשת תמיכות –דגשים בעת הגשת בקשות לשנת 2018

יום ראשון, 26 נובמבר , 2017|0 Comments

משרדי ממשלה שונים הקדימו את תאריך הגשת הבקשה לשנת 2018. שימו לב לבחון את מועד ההגשה הספציפי לבקשת התמיכה ולעקוב אחר הפרסומים באתר המשרד התומך או באתר משרד המשפטים. מומלץ לרפרף על תבחיני התמיכות ולבחון [...]

1707, 2017

חדש! פורסם נוהל איתנות פיננסית למוסדות חינוך

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

לאחר שנים, משרד החינוך פירסם נוהל איתנות פיננסית לבעלויות. מטרת הנוהל הינה לנפות ולברר מיהם המוסדות בעלי איתנות פיננסית. מוסד שימצא שאינו איתן – רשיונו יבוטל. בבדיקת האיתנות הפיננסית שמבוצעת על ידי רואי חשבון מטעם [...]

301, 2017

תמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2018

יום שלישי, 3 ינואר , 2017|0 Comments

תאריך הגשה 15/2/2017 1. בשורה טובה! התעדכנה רשימת העזבונות המיועדים להן ניתן להגיש בקשות. נוספו בקשות לחינוך ולרווחה! כגון: חלוקת מלגות, חינוך מוסקלי, מטרות צדקה, איכות הסביבה (נטיעות וגינות). לרשימת העזבונות המיועדים לחץ כאן > [...]

201, 2017

תמיכה ממשרד הרווחה לאחזקת תלמידים בפנימיה

יום שני, 2 ינואר , 2017|0 Comments

תאריך הגשה 05/02/2017 נפתחה אפשרות להגשת בקשת תמיכה לסיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימייה לשנת 2017 ממשרד הרווחה – לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. התמיכה הינה למוסד על יסודי המתחזק פנימיה באופן קבוע [...]