תסקיר מדד הטיפוח במוסד והשפעתו על שיעור התקצוב במערכת המוכש"ר

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.