משרד החינוך יאפשר שילוב עוזרי חינוך לאורך שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות.
מי זכאי?
כלל הבעלויות עבור כיתות ג’-ד’ המונות יותר מ 18 תלמידים.
עבור מה?
פיצול כיתות במוסד ותוספת העשרה בכיתות אלו.
מתי?
בקשות השתתפות יש להגיש עד ה 20.8.2020
דיווח עוזרי ההוראה המועסקים במוסד עד ליום 8.9.2020
כמה?

הדגשים:

⇐ קיימת אפשרות לגייס כח אדם עבור שכר שונה מזה הקבוע לעיל.
⇐ התקצוב ייעשה בהתאם לביצוע בפועל ולא יותר ממפתח התקצוב הנורמטיבי.
⇐ עוזרי ההוראה לא יהיו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית.
⇐ המוסד יידרש להגשת דוחות ביצוע חודשיים ושנתיים.

להגשה באמצעות הפורטל >>>

לתבחינים המלאים לחצו כאן >>>