לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר.
מי זכאי?
זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים ומרכזי היל”ה.
עבור מה?
א. מימון חד פעמי עבור רכישת מיגון כיתתי ובית ספרי אותו יש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים. עבור רכישות שבוצעו החל מ 1.6.2020 ועד לסיום התקופה המזכה.
ב. תקצוב חודשי – משרד החינוך זכאי להפסיק תקצוב זה בהתראה של חודש מראש:

1. עבור ציוד מיגון בגין רכישות שבוצעו החל מ 1.7.2020 ועד לסיום התקופה המזכה.
2. תקצוב חודשי עבור שירותי ניקיון והיגיינה בגין עלויות שבוצעו החל מ 1.9.2020 ועד לסיום התקופה המזכה.

פרוט הרכיבים המתוקצבים ראה בהנחיות ממשרד החינוך (רשימה סגורה)
מתי?
תקציב חד פעמי – בתחילת חודש ספטמבר 2020. סעיפים חודשיים – מדי חודש החל מה 9.2020.
כמה?
תקציב חודשי – תקצוב של 9.35-10.01 ₪ לתלמיד תלוי בסוג המוסד. מתי”אות ומרכזים טיפוליים – 165 ₪ לכיתה.
תקציב חד פעמי – משתנה בין סוגי המוסדות ובהתאם למספר התלמידים והכיתות.
דוגמאות לסכומים חד פעמיים בבית ספר:

הדגשים:

⇐ תקציבים חודשיים יועברו למוסדות לחינוך מיוחד עבוד 12 חודשים ולמוסדות הרגילים עבור 10 חודשים.
⇐ ניתן לנייד בין סעיפים למעט האפשרות להגדלת סעיף תגבור שירותי ניקיון.
⇐ יש להעביר הצהרה והתחייבות לביצוע עד לתאריך 30.9.2020
⇐ מהמוסדות יידרשו להגשת דוחות ביצוע והוכחות עלויות של מלוא התקציב.
⇐ בדוח הביצוע ידרשו לצרף חשבוניות מס. עליות שירותי ניקיון לא יידרשו להגשה אלא יבוקרו במסגרת בקרות שיבוצעו ע”י מינהל רישוי, בקרה ואכיפה של משרד החינוך.

הגשת הבקשה במייל  ziudkorona2021@education.gov.il

לתבחינים המלאים ורשימת הציוד לחצו כאן >>>