תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים

לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות חדשות שלא פעלו בינואר ונדרשות כעת לצוות חדש, יקבלו תקציב ייעודי לחופשת הפסח.
דא עקא, אין הגדרה בקול קורא לגבי מסגרות חדשות, ההבנה הטריוויאלית היא כי מדובר במסגרת חדשה על המסגרות שהיו פעילות בחודש ינואר ומצריכה כעת העסקת צוות חדש נוסף ומשכך גם תקציב. אך בהתאם לרשימת הסמלים שפורסמה בימים אלו ע"י משרד החינוך בטעות גם סמלים שולחים מוגדרים כסמל פעיל.
כלומר: כל סמל ששלח בינואר ילדים ואפילו רק ילד אחד לצהרון פעיל, מסווג כעת בטעות כאילו היה פעיל בינואר וכאילו קיבל תקצוב עבור העסקת צוות.
אנו פועלים מול משרד החינוך בנושא. יש לעקוב.