עוזרי חינוך התקציב ממשיך – בהתאם לצרכי בית הספר

1. המשך תקציב עוזרי חינוך
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הלימוד בכל שכבות הגיל שבו ללימודים מלאים וסדירים. עם זאת, המוסדות ממשיכים להיות מתוקצבים עבור עוזרי החינוך. מבדיקת משרדנו מול משרד החינוך נענינו כי "כרגע עוזרי החינוך ממשיכים לפעול על פי צרכי ביה"ס."

2. ניצול תקציב העשרה
לקראת סוף השנה ידרשו המוסדות להגשת דוח ביצוע מרכז. ע"מ למנוע קיזוז, מומלץ לבחון כי מלוא תקציב ההעשרה נוצל לייעודו. מהות התקציב בהתאם להנחיות משרד החינוך: עבור הפעלות חווייתיות כגון חומרי יצירה, משחקי מדע, פעילויות העשרה.