עולם הרגולציה והמיסים בתנועה –  שנת 2023 יותר שקיפות וזמינות המידע – וואהו!

החל משנת 2024, לחשבוניות מס וחשבוניות עסקה, קבלות תרומה 46 , יוקצה מספר שיתקבל באופן ממוחשב מרשויות המס. חשבונית ללא מספר הקצאה, לא תאפשר דיווח הוצאות ומע"מ. תרומה ללא מספר הקצאה, גם היא לא תוכר. באופן הזה סבורה רשות המיסים, יהיה קל להכניס לרשת המס את כל אותן חשבוניות בלתי מדווחות… 
כמוכן להקל על בקרה מעקב הצלבה ושמירת מידע.

להלן מדרג סכומי החשבונית שיהיו חייבים במספר הקצאה ממוחשב:

איך זה יעבוד? 
עם סיום הפקת חשבונית תבוצע פניה לרשות המיסים לקבלת מספר הקצאה לחשבונית.
יהיה צורך להדפיס ולשמור את מספר ההקצאה ולציין באופן מודגש את מספר ההקצאה (9 ספרות ימניות) וזאת בנוסף  למספר החשבונית "הרצה" במערכת הנח"ש הפנימית. כך שלכל חשבונית יהיו שני מספרים. האחד לצורך הצלבות והתאמות מס הכנסה, והשניה לצורך בדיקת רציפות הפקת החשבוניות.
🎯 נוחות מרבית ללקוח – שרות המנגיש את פרטי החשבוניות ללקוחות על ידי הזנת מספרי הקצאות שהתקבלו.
🎯 יינתן שרות של הקצאת מספרי חשבוניות לקבוצת חשבוניות במקום אחד אחד – יפורסם בהמשך.
🎯 הפניה וקבלת המספר כמובן תהיה ממוחשבת, ומערכות התוכנה השונות נערכות לכך וכבר תודרכו ע"י מס הכנסה (מצ"ב).

עוסקים על בסיס מזומן, או אלו שמפיקים חשבוניות ידניות 
🎯 עוסקים המדווחים על בסיס מזומן – ומנפיקים חשבוניות מס רק לאחר קבלת התקבול מהלקוח – עלול להיוצר מצב בו הלקוח מבקש אישור הקצאת חשבונית כדי להבטיח את ניכוי המע"מ העתידי. משכך תינתן אפשרות לבקש אישור הקצאה כבר במועד הפקת דרישת חיוב / אישור עסקה טרם תשלומה. במקרה שכזה, כאשר חשבונית העסקה תוסב לחשבונית מס ישויך מספר ההקצאה המקורי, לחשבונית המס בממשק מיוחד.
🎯 לעוסקים המשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניים, תינתן אפשרות לקבל מספר הקצאה ביישום ייעודי של רשות המיסים, על ידי הקלדת פרטי החשבונית.

החובה חלה גם על מלכ"ים המפיקים חשבוניות מס וכן קבלות 46 
על מנת שהתורם יוכל להזדכות על הקבלה על המלכ"ר להעביר לרשות המיסים את פרטי התורם כולל זהות ת.ז./ ח.פ. ואמצעי התשלום. יהיה צורך להפיק קבלות נפרדות עבור כל סוג של אמצעי תשלום.