1009, 2020

עדכון תוספת שקלית 2016 – שכר עובדי הוראה

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השקלית בחודש 09/2020. העדכון הינו בכלל הדירוגים – אופק חדש, עוז לתמורה ועולם ישן: • באופק חדש הסכום משתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של [...]

1008, 2020

ביגוד לעובדי הוראה

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ X היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת בהתאם להיקף המשרה, [...]

908, 2020

עדכוני שכר, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

ביגוד לעובדי הוראה לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,116 ₪ * היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: ⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. ⇐ הקצובה משולמת [...]

1806, 2020

נוהל ביקורות שכר עדכני התפרסם השבוע באתר משרד החינוך

יום חמישי, 18 יוני , 2020|0 Comments

• מבוצעת במוסדות חינוך ביקורות תשלומי שכר למורים באמצעות רו"ח מבקרים מטעם המשרד. במקרה ונמצא כי המוסד לא שילם שכר כדין לעובדיו, נדרש המוסד לבצע תיקון ליקוי והשבה לעובד. לפי שיעור אי תיקון הליקויים מבוצע [...]

505, 2020

עובדי ניהול מנהל ותפעול במוסדות חינוך מתוקצבים

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

בהתאם לתקנות שעת חרום אין להוציא עובדים לחל"ת. מי שמבקש להוציא עובדים לחל"ת יבקש זאת בכתב מהממונה על השכר וזאת במקרה שלגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות החוזר, או במקרה שלא צפוי אפשרות ניצול [...]

505, 2020

הסדר השכר לעובדי ההוראה

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

החל מ 3.5.2020 ניתנה הנחיה להחזיר את כלל המורים לעבודה פיזית בבית הספר. עבודה מלאה ושכר מלא. מה קורה למי שלא החיל על עצמו? מורה שאינו יכול לעבוד? סוגיות ללא מענה... קיימת אפשרות לשנות היקף [...]

505, 2020

בעוד פחות מחודש לא תוכלו לשנות את הצוות שלכם! זה חודש המבחן הניהולי שלכם!

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

בימי משבר הקורונה זו הזדמנות וחובה לחשב מסלול מחדש ולבדוק היקפי תכניות לימודים, תכנית מגמות ותל"ן, גודל כיתות וגודל קבוצות, התאמת צוות הוראה, צוות עזרי הוראה ואפילו צוות מנהל ותפעול. חשוב להתאים לאפשרויות גביה מהורים, [...]

2803, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעצמאיים וחברות

שבת, 28 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעצמאיים וחברות | הנחיות רלוונטיות להיום. עצמאי לא זכאי לאבטלה, ובכל זאת: ⇐ עצמאיים ובעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים בדמי אבטלה ומשכך אינם זכאים לדמי אבטלה. בעל שליטה הינו מי שמחזיק הוא לבדו [...]

503, 2020

ביקורות משרד החינוך – סקירה תמציתית

יום חמישי, 5 מרץ , 2020|0 Comments

משרד החינוך זימן את מוסדות החינוך לישיבת שולחן עגול בנושא “ביקורות פיננסיות לבעלויות על מוסדות חינוך” האמורה להתקיים בעוד כשבועיים. להלן סקירה תמציתית של הביקורות המבוצעות ע”י משרד החינוך.

602, 2020

עדכוני שכר עובדי הוראה ושירות, פברואר 2020

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

עדכון הסכמי שכר העובדים הסוציאליים אירגון העוסי”ם מקדם בימים אלו מפגשים עם העוסי”ם על מנת להיערך בשינוי תנאי העסקתם. דיווח ממשק אחיד והיזון חוזר עפ”י התקנות כלל המעסיקים (החל מעובד אחד) היו אמורים להיכנס לרפורמה [...]

611, 2019

ביקורת שכר משרד החינוך – גל ביקורות שכר החודש, נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בימים האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים וכ 150 מוסדות קבלו מכתבי ביקורת. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים [...]

611, 2019

שכר עובדי הוראה – עדכונים לחודש נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

כיצד יש לחשב תשלומי חגים לעובדים בחל"ד ולמלוי מקום? 1. תשלום חג לעובדי הוראה בחופשת לידה עובדת הוראה בחופשת לידה זכאית לחופשת החג בנוסף לדמי חופשת הלידה שלה. ככלל – זכאות חופש לעובד הוראה הינה [...]

1010, 2019

מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד למורה תשפ"א

יום חמישי, 10 אוקטובר , 2019|0 Comments

מי זכאי? עובדי הוראה במוסדות חינוך בשנת וותק רביעית לכל הפחות. לבקשה למענק שעות נדרשת העסקה מינימלית שליש משרה, לבקשה להחזר שכר לימוד, נדרש העסקה מינימלית של 50% משרה. . מה כדאי? מענק שעות או [...]

710, 2019

עדכוני שכר עובדי הוראה, אוקטובר 2019

יום שני, 7 אוקטובר , 2019|0 Comments

• וותק - אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. חשוב לעקוב פרטנית. • דרגה וגמולי השתלמות - פעמים במקביל לעדכון הדרגה [...]

909, 2019

שכר עובדי הוראה, ספטמבר 2019

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

עדכון תוספת שקלית 2016 עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השיקלית בחודש 09/2019. העדכון הינו בדירוג אופק חדש בלבד ומשתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של בין 538.96-730.83 ₪ כך שעובדים [...]

708, 2019

עדכוני שכר, אוגוסט 2019

יום רביעי, 7 אוגוסט , 2019|0 Comments

ביגוד לעובדי הוראה לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים. החישוב: 2,150 ₪ * היקף משרה דגשים לתשלום דמי ביגוד: את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי. > הקצובה משולמת בהתאם [...]

807, 2019

הבראה וביגוד לעובדי הוראה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. עובד הוראה זכאי למספר ימים רב יותר ובתעריף יומי גבוה יותר. החישוב: מספר ימים בהתאם לותק * 432 ₪ * היקף משרה - [...]

605, 2019

בקרה רב תחומית – לראשונה ביקורת למוסדות יסודיים

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות. לראשונה – בקרה מקיפה גם על מוסדות מוכש"ר יסודיים. מזה כשנתיים מבצע משרד החינוך בקרות מקיפות במוסדות על יסודיים. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות [...]

503, 2019

ביקורות משרד החינוך – דגשים לעמידה בזמנים

יום שלישי, 5 מרץ , 2019|0 Comments

לאחרונה משרד החינוך מהדק את לוחות הזמנים בביקורת שכר. הקפאות תקציב חזרו כבעבר. הפתרון לעמוד במועדים הינו להיות תמיד ערוכים ובצורה שוטפת לכל דרישה. בדקו את עצמכם! > האם יש לכם מצבת עובדים עדכנית לכל [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

1701, 2019

ביקורות שכר יזומות

יום חמישי, 17 ינואר , 2019|0 Comments

בחודש האחרון משרדנו שלח לכלל לקוחות השכר תוצאות ביקורת שכר יזומה שבוצע כחלק משירות חשבות השכר. מדי תקופה, אנו מאמצות את התיק ומבצעות בדיקה חוזרת ע"י חשבת שכר נוספת במחלקה. בדיקה של "עין נוספת" מאפשרת [...]

901, 2019

סייעת שניה בגני ילדים – ביקורות שטח

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

גני ילדים שדיווחו על סיעת שניה וזכאים לתקציב – כיצד תיערכו לביקורת שטח? מה בודק המבקר? - העסקה בפועל של הסייעת השניה, והצלבה מול הדיווח - מספר הילדים בגן תואם לדיווח. (כאשר ילדים חסרים בגין [...]

901, 2019

ביקורת משרד החינוך–מהפכה! בוצע קיזוז למוסדות ששילמו קרן השתלמות כדין

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

רקע משרד החינוך מפקח ומבקר באופן סדיר על אופן תשלומי השכר במוסדות מוכרים שאינם רשמיים לעובדי ההוראה. באופן מובנה קיימים פערים בין תשלומי השכר הנדרשים, לתקציב השכר המועבר ע"י המשרד. הסיבה העיקרית להפרשים – תקציב [...]

611, 2018

מעונות יום – מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט – 2019

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בהתאם להסכמות שהושגו עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ט מפעילי מעונות יום זכאים להיכלל בהסדר תשלום מענקים לעובדים. מענק חג לעובדת הינו בסך 1,500 ₪ ברוטו לחג, סך הכל 3,000 ₪ ברוטו, כ 3,400 ₪ עלות [...]

611, 2018

שיפוי ימי מחלה

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

שיפוי ימי מחלה הינו שיפוי הניתן למורה בעת פרישתו בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים. במוסדות העל יסודי והכשרת עובדי הוראה השיפוי מתוקצב ע"י משרד החינוך. נתונים המשליכים על גובה השיפוי: 1. שיעור המשרה ויתרת ימי [...]

810, 2018

עדכון השכר למורים צעירים במוסדות על יסודי – מי הן הקבוצות המופלות?

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

קבוצה מופלית אחת – עובדים ותיקים שהיו זכאים לתוספת הוראת שעה טכנית התבצעה העלאת שכר למורים מתחילים בלבד, ראה אתרנו חודש 6.2018, להלן קישור >>>. בפועל נמצא כי לא רק שלא ניתנה תוספת לעובדים הותיקים, לחלקם [...]

1209, 2018

פתיחה מוקדמת של שנת הלימודים במגזר החרדי, המרה בימי חופש ומענה לשאלות

יום רביעי, 12 ספטמבר , 2018|0 Comments

בהתאם ללוח החופשות תחילת הלימודים השנה היתה ב 02/09/18. בבתי הספר הפועלים לפי לוח חופשות מוכש"ר חרדי - פתיחת שנת הלימודים התשע"ט במוסדות בתי הספר היסודיים: 27/08/18 הקדמה של חמשה ימים, ומוסדות על יסודי ב [...]

908, 2018

שכר עובדי הוראה, אוגוסט 2018

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

ביגוד החודש יש להעביר תשלום ביגוד לעובדי ההוראה והשירות, הסכומים עודכנו בסכום זניח – כ- 7-10 ₪ למשרה מלאה. להלן הסכומים המעודכנים.   עובדי הוראה   לפי רמה 4   2,118 ש"ח   עובדי סיוע [...]

507, 2018

שכר עובדי הוראה, יולי 2018

יום חמישי, 5 יולי , 2018|0 Comments

1. דמי הבראה החודש יש לשלם דמי הבראה. לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. (במגזר הפרטי התשלום יכול להיות מבוצע במהלך הקיץ חודש יוני עד אוגוסט) החישוב: מספר ימים בהתאם לותק [...]

605, 2018

האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של [...]

305, 2018

תחקיר – איזה עובד הוראה משתכר יותר? האם שווה להיות יותר גננת או מורה בעל יסודי?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

מניתוח שערכנו עולה כי בשנת תשע"ח, טרם החלת עדכוני השכר מההסכם החדש, מורה מתחיל במוסד על יסודי מצוי היה אכן בעמדת שכר פחותה לעומת מורה מתחיל בבית ספר יסודי באופק חדש או גננת בגן באופק [...]

1104, 2018

ביקורות שכר

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

בשבועות האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים. (בהתאם לנוהלי תיקצוב תשע"ח) ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את [...]

1104, 2018

עידכון שכר מינימום

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

• החל מתאריך 1.4.2018 עודכן סכום שכר המינימום הנוגע ל'הפרשי הוראת שעה'. העדכון נוגע למורים המקבלים את רכיב 'הפרשי הוראת שעה', שמשמעו השלמה למינימום לפני עדכון החוק. הסכום העדכני 4,656 לעומת 4,533 סכום קודם. • [...]

1104, 2018

הסכם שכר בחטיבה העליונה ועידכון שכר המינימום

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

בעקבות הסכם השכר שנחתם – עדכונים לעובדי ההוראה בחטיבה העליונה. ההסכם מהווה פריצת דרך נוספת, ומציג שורת עדכוני שכר אשר יבוצעו בשלבים – החל מתאריך תחולה 9.2017, להלן הסעיפים העיקריים: גידול משמעותי לשכר המורים המתחילים [...]

1004, 2018

עדכון שכר מינימום

יום שלישי, 10 אפריל , 2018|0 Comments

לנוחיותכם מצ"ב מודעת שכר מינימום מעודכנת לתליה, להורדה>>> לא לשכוח לתלות במקום העבודה. יש לזכור לצרף לעיקרי חוק למניעת הטרדה מינית, שעות עבודה ומנוחה ועבודת נשים.

1004, 2018

תשלום שכר במזומן

יום שלישי, 10 אפריל , 2018|0 Comments

עפ"י החוק לצמצום תשלום במזומן התשע"ח (2018) אין אפשרות לשלם שכר מעל 11,000 במזומן החוק יכנס לתוקף ב-01.01.2019. להרחבה עיין בפוסט המורחב >>>.

803, 2018

שכר מורים – מילוי מקום מעל 51 יום

יום חמישי, 8 מרץ , 2018|0 Comments

ממלא מקום המועסק מעל 51 יום זכאי לשכר בהתאם לדרגה וותק, וזאת בשונה מממלא מקום פחות מ 51 יום, אשר זכאי לתעריף מילוי מקום אחיד. תקנון השירות לא הובהר באופן מפורש כיצד תתבצע ספירת הימים. [...]

1102, 2018

שכר עובדי הוראה, סיוע וחינוך – עדכונים מרכזיים פברואר 2018

יום ראשון, 11 פברואר , 2018|0 Comments

בקרות עצמיות בנושא שכר בחודשיים האחרונה, ביצעה מחלקת שכר במשרדנו בקרה אינטנסיבית לאיתור ליקויי שכר. הבקרה נועדה למזער חשיפה, ולהיערך לביקורות צפויות. החודש נשלח אליכם מייל המפרט ליקויים שנמצאו ונידרשים לעדכונכם. מומלץ לעיין בשומת לב [...]

901, 2018

שכר עובדי הוראה, סיוע וחינוך – ימי מחלה למורים

יום שלישי, 9 ינואר , 2018|0 Comments

ניצול ימי מחלה למורים - האם אכן נעשה עוול עם המורים? הסתדרות המורים הודיעה על שביתה במטרה לשנות את אופן תחשיב ימי המחלה לעובדי הוראה. עובדי ההוראה סופגים ניצול של 1.4 ימי מחלה על כל [...]

1112, 2017

בחודש דצמבר עליה נוספת של שכר המינימום. מהי ההשלכה על עובדי ההוראה והסייעות?

יום שני, 11 דצמבר , 2017|0 Comments

​עליה נוספת בשכר המינימום, בהמשך לשורת עדכונים שבוצעו בשנתיים האחרונות. כיצד ישפיע העדכון על שכר עובדי ההוראה והסייעות? השלמה למינימום החל מאפריל 2015 התעדכן חישוב השכר לצורך השלמה למינימום והינו כולל כל התוספות המוחרגות ועידכון [...]