מישו"ר חשבות וייעוץ עסקי

משרד "מישו"ר חשבות" הוקם ע"י אביגיל שקוביצקי רו"ח וחולל מהפך בתפיסת הניהול הכספי של המגזר השלישי ושל עסקים.
המשרד מעסיק כ-60 עובדות רו"ח ומנהלות חשבונות, ונותן שירותים בהר חוצבים בירושלים ובמגדלי ב.ס.ר בבני ברק.
מאות לקוחותינו נהנים מרף מקצועיות מהטובים בארץ, רמת שרות גבוהה ואווירה אישית. השרות ניתן בעברית, אנגלית וצרפתית.

חברת מישו"ר שותפה להליכי חקיקה ושינוי מודלי תקצוב ובעלת הכרה ארצית וציבורית כמומחה ממדרגה ראשונה בחשבות של תקציבי חינוך, רווחה ומונצפאלי.
מישו"ר מעניקה ייעוץ לארגוני גג של עמותות ומוסדות ועובדת בשיתוף פעולה עם עו"ד מובילים.
1112, 2021

חוק נהרי

שבת, 11 דצמבר , 2021|0 Comments

חוק נהרי חוק נהרי הוא כינוי לסעיף בחוק חינוך ממלכתי לפיו רשות מקומית חייבת לתקצב תלמידי מוסד מוכר שאינו רשמי שברשותה בשיעור של 65%-75% מעלות [...]

312, 2020

רשויות מקומיות – המדריך המקוצר למתן תמיכות

יום חמישי, 3 דצמבר , 2020|0 Comments

רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי. משרד הפנים פרסם חוזר [...]

311, 2019

האם עמותה רשאית לתת הלוואות?

יום ראשון, 3 נובמבר , 2019|0 Comments

עמותה רשאית לתת הלוואה לעמותה אחרת עם התקיימות התנאים הבאים: • התאגיד הלווה הינו ללא מטרת רווח. • מטרות העמותות דומות. • ההלוואה אושרה ע"י [...]

611, 2018

דיווח תלמידים במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בשנת הלימודים תשע״ט תחילת זכאות התלמידים לשכ״ל בחטיבות העליונות יהיה כדלקמן: • תלמיד שידווח עד תאריך 31.12.2018 במצבת התלמידים של המוסד, זכאותו לשכ״ל תחושב מיום [...]

511, 2018

עידכוני תקציב, נובמבר 2018

יום שני, 5 נובמבר , 2018|0 Comments

בחודש נוכחי מרבית התקציבים התקבלו בהתאם לנתוני שנת תשע"ט. סעיפים מיוחדים: מוסדות היסודי והחינוך המיוחד התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח. שיעור המקדמות הינו 80%-100% [...]

810, 2018

עדכון השכר למורים צעירים במוסדות על יסודי – מי הן הקבוצות המופלות?

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

קבוצה מופלית אחת – עובדים ותיקים שהיו זכאים לתוספת הוראת שעה טכנית התבצעה העלאת שכר למורים מתחילים בלבד, ראה אתרנו חודש 6.2018, להלן קישור >>>. בפועל [...]

810, 2018

תכנון מצבת עובדי ההוראה

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שאלות משמעותיות ובעלות השכלה זורמות אלינו. בחרנו בעבורכם שאלות מרכזיות ושיתפנו לטובת כלל הלקוחות בתשובות. החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם [...]

810, 2018

קולות קוראים לחודש 10.2018

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שמונה קולות קוראים עקרם מתמקד בקידום מקצועות מתמטיקה ואנגלית במגזר החרדי: • הרחבת הסמכה להוראת המתמטיקה במגזר החרדי - 5 יח"ל - תכנית המשך מתשע"ח. [...]

710, 2018

עידכוני תקציב, ספטמבר 2018

יום ראשון, 7 אוקטובר , 2018|0 Comments

מקדמות תקציב בכלל המוסדות - בחודש נוכחי התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח. שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב [...]

1209, 2018

פתיחה מוקדמת של שנת הלימודים במגזר החרדי, המרה בימי חופש ומענה לשאלות

יום רביעי, 12 ספטמבר , 2018|0 Comments

בהתאם ללוח החופשות תחילת הלימודים השנה היתה ב 02/09/18. בבתי הספר הפועלים לפי לוח חופשות מוכש"ר חרדי - פתיחת שנת הלימודים התשע"ט במוסדות בתי הספר [...]

1209, 2018

עידכוני תקציב, ספטמבר 2018

יום רביעי, 12 ספטמבר , 2018|0 Comments

מוסדות חינוך מיוחד - עדכון תקציב רופא ואחות בהמשך לפעילות הקואליציה לחינוך מיוחד, ולהצהרת מנכ"ל משרד החינוך, עודכנו תעריפי עלות ש"ש לרופא ואחות. עלות ש"ש [...]

908, 2018

שכר עובדי הוראה, אוגוסט 2018

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

ביגוד החודש יש להעביר תשלום ביגוד לעובדי ההוראה והשירות, הסכומים עודכנו בסכום זניח – כ- 7-10 ₪ למשרה מלאה. להלן הסכומים המעודכנים.   עובדי הוראה [...]

908, 2018

עידכוני תקציב, אוגוסט 2018

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

תקציב קצובת בגדים החודש הועבר תשלום בגין קצובת ביגוד לעובדי ההוראה והסיוע. התקציב למשרה בהתאם להנחיות התשלום:   עובדי הוראה   לפי רמה 4   [...]

908, 2018

תיקון לחוק החינוך המיוחד

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

תיקון לחוק החינוך המיוחד – בחודש האחרון אושר תיקון לחוק. התיקון מגדיר מחדש את האופן בו תלמיד מוכר כזכאי לחינוך מיוחד, וכן מאפשר להורים בחירה [...]

908, 2018

סייעת שניה בגני הילדים – פורסמו קריטריונים לתקציב לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

לסיעת שניה זכאי גן לגילאי 3-4 המונה 30 ילדים לפחות. > התקציב מיועד לסייעת שניה בחמישה ימים בשבוע (לא כולל שישי), ובלבד שמועסקת סייעת ראשונה. > התקציב [...]

507, 2018

שכר עובדי הוראה, יולי 2018

יום חמישי, 5 יולי , 2018|0 Comments

1. דמי הבראה החודש יש לשלם דמי הבראה. לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. (במגזר הפרטי התשלום יכול להיות מבוצע במהלך [...]

507, 2018

עידכוני תקציב יולי 2018

יום חמישי, 5 יולי , 2018|0 Comments

כלל המוסדות: עדכון הבראה החודש הועבר תקציב להבראה לכלל המוסדות. בהתאם לתעריף יום הבראה כ 426 ₪ ליום הבראה. עדכון ההבראה הן לעובדי הוראה והן [...]

2606, 2018

ביקורות ניהול ספרים

יום שלישי, 26 יוני , 2018|0 Comments

בחודש האחרון נערך מבצע ביקורות פתע ניהול ספרים של מס הכנסה שבמלכ"רים יחד נבדוק האם העמותה מוכנה ערוכה ועומדת בכל הכללים? [מה נבדק?] > האם [...]

706, 2018

היערכות לשנת תשע"ט בסימן עיבוי כיתות קיימות וצמצום תקנים בחינוך המיוחד

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

משרד החינוך במגמה לצמצום תקני כיתות בחינוך המיוחד, ויש להיערך בהתאם בכל הנוגע לגיוס צוות והיערכות מבנים. צמצום בצוות או הכשרת הכיתה לקבוצה המוגדלת. קיימת [...]

706, 2018

עדכוני תקציב, יוני 2018

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

על יסודי: הסכם השכר בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושב החודש תקציב מלא רטרו מחודש 9.2017. מקדמה שהתקבלה חודש קודם קוזזה. גנים: [...]

2405, 2018

החודש יש להגיש את טופס 856 וטופס 126 לשנת 2017

יום חמישי, 24 מאי , 2018|0 Comments

מלכ"ר שחייב בניכוי במקור מתשלומים לספקים, נדרש לדווח לרשות המיסים באופן מקוון את פירוט התשלומים לספקים והניכויים בצירוף הצהרה חתומה. טופס 126 הינו דיווח ותשלום לעובדים. [...]