1212, 2023

דמי איגוד מקצועי – לא מה שחשבתם

יום שלישי, 12 דצמבר , 2023|0 Comments

לאחרונה התקיימה ביקורת ניכויים באחת מהרשויות בארץ. מס הכנסה דרש למסות את תשלומי דמי האיגוד המקצועיים. הגזבר נזעק. כלל הגזברים אליהם פנה, ענו לו פה אחד : אינך חייב. לאף אחד מהם לא היה מסמך מבסס. [...]

1101, 2023

שלא נתקיל עצמנו בחושך; יחסי הגומלין הכספיים בין התאגיד לרשות המקומית

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

משיכת כספים מתאגיד עירוני לרשות הינה סוגיה בלתי פתורה. שני ה"דלתים" הינם דלתיים פתוחות. להלן; דיבידנד –"קבלת" כספים ע"י הרשות מהתאגיד. ודמי ניהול –"תשלומי" כספים מהרשות לתאגיד. תנועות הכספים מכאן ולשם, מביאים לא פעם לחשיפה [...]

2302, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום שלישי, 23 פברואר , 2021|סגור לתגובות על שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. הדרוג מתבסס על פרמטרים משנת 2017! ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על תקציב השוטף והפיתוח ברשות המקומית. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה [...]

312, 2020

רשויות מקומיות – המדריך המקוצר למתן תמיכות

יום חמישי, 3 דצמבר , 2020|0 Comments

רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל (2006/4) המציג נוהל פרטני עליו נדרשות הרשויות להקפיד בבואן [...]

705, 2020

זקיפת רכב – הדגשים לתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 7 מאי , 2020|0 Comments

עובדי הרשויות ברובם עבדו בחלק מהזמן או בכולו "מרחוק", או לא עבדו בכלל, ובכל מקרה תנועת הרכבים היתה פחותה מצורה משמעותית. תקציבית עלויות הרכב גם פחתו. אבל את מס הכנסה זה לא משכנע לצמצם עלויות [...]

705, 2020

הנחות ארנונה לעסקים בגין משבר הקורונה

יום חמישי, 7 מאי , 2020|0 Comments

הכללים למתן הנחות בארנונה, תחשיב שיפוי משרד הפנים והדגשים פרקטיים למחלקת גביה ולגזברות. התקנה: בהתאם לתקנות שר הפנים מתאריך 23.04.20 נקבעו הוראות למתן הנחות לארנונה עסקית לתקופה המשבר. הנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית [...]

504, 2020

הערכות תקציבית ובדיקת השלכת משבר קורונה תקציב חינוך

יום ראשון, 5 אפריל , 2020|0 Comments

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, פעילותה הכלכלית של הרשות המקומית משתנה בימים אלו תוך כדי תנועה. בנוסף לאתגרי רווחה, בריאות ושמירה על רציפות שלטונית, נקראית הרשות להערך תקציבית ולבחון אלו השלכות כספיות צפויה תקופת המשבר להותיר. [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2201, 2020

עידכוני תקציב, ינואר 2020

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

הסעות בחודשיים האחרונים לא התקבל תקציב הסעות באופן מלא, החודש בוצע שיפוי בגין נובמבר וכן השלמת הסעות חינוך רגיל אוקטובר. תשלומי אגרות שכפול וחומרים תקציב חומרים מתבצע בד"כ בתחילת שנת הלימודים, החודש התקבל תקציב חלקי. [...]

2201, 2020

מסיבות כיתתיות

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

בשנת הלימודים הנוכחית, הוחלט במשרד החינוך כי מימון המסיבות הכיתתיות יתוקצב ישירות על ידי המשרד ולא ניתן לגבות בגינו תשלומי הורים. בפועל התקבל רק שליש תקציב. בחודש יולי 2019 פורסם חוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים [...]

2201, 2020

קיזוזים ידניים בתשלומי מיתר החודש

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

משרד החינוך נקלע למצוקה תזרימית ובחר לדחות תשלומים לשנת 2020. בצעד חריג ביצע קיזוז מפתיע למוסדות. הקיזוז הזמני בוצע בתקנות בסיס אשר לא קיים ספק לגבי זכאות המוסד. בהתאם להודעת משרד החינוך גב' לבנת גבריאלוב, [...]

2201, 2020

מודל תמריץ ותגמול סייעות ומטפלות

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

כמו בכל רשות גם אצלכם זה קורה. צוות הסייעות והמטפלות יוצא לחופשה לעתים תכופות? קיימות עלויות גבוהות בשל איוש התפקיד? הרצף החינוכי נפגע? משרד האוצר מפעיל כעת פיילוט להסדרת תגמול הצוות מתוך מטרה לעידוד והפחתת [...]

2201, 2020

דיווח לרשויות על בתי ספר בניהול עצמי

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

עד סוף חודש ינואר יש לדווח בשלושה מישורים: א. עדכון סל התלמיד לשנה"ל ע"י הרשות סל מינימלי עומד על 585.84 ₪ לתלמיד. ב. הצהרת רשות להעברות. ג. שיגור קובץ פעילות בתי הספר. א. עדכון סל [...]

901, 2020

יוזמות חינוכיות לשנת תשפ”א – קולות קוראים – בשורה מעולה!

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

יוזמות נבחרות תתוקצבנה בסך 5,000 ₪ – 25,000 ₪ למימוש היוזמה. בנוסף הכרה של עד 30 שעות לפיתוח המקצועי למורים. הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פרסמה את נושאי היוזמות לשנת תשפ”א. הקרן פועלת לפיתוח יוזמות של [...]

2312, 2019

הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל לתקציבי הרשויות

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל לתקציבי הרשויות: החופש של החגים לא יתקיים בחנוכה ואלו עלויות נוספות יש לכלול בתקציב לשנת 2020, אם איננו רוצים סטיות בלתי צפויות. מחיאות הכפיים של בתי הספר של החגים היו [...]

2312, 2019

קולות קוראים לרשויות בנושאי חינוך

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

תכנון ועיצוב מוסדות חדשניים ותכנית מרחבי למידה ירוקים תכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים - 31/12/19 רקע ותאור: המינהל לפיתוח מערכת החינוך מבקש לקדם תהליך תכנון של 20 מוסדות חינוך חדשניים, אשר מועד פתיחתם המשוער הינו [...]

2312, 2019

אגרות חוץ בחינוך המיוחד

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

עודכנו תעריפי אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד לשנת תש"פ. תאריך אחרון לבקשות קיזוז בגין שנת תשע"ט 31.12.2019 מרבית התעריפים עודכנו לסכומים גבוהים יותר. מלבד תעריפי גני הילדים והשמירה שהופחתו. בחודש הבא נרחיב ונפרט מי זכאי [...]

2312, 2019

עדכוני תקציב חינוך ברשויות, דצמבר 2019

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

הסעות זה חודש שני שלא מועבר תקציב הסעות שוטף לרשויות. חודש קודם בוצע קיזוז בגין הסעות חינוך רגיל, החודש לא בוצע חישוב הסעות כלל. בהערת משרד החינוך נרשם "קיזוז בגין חוסר תקציב". הזנה בכשרות נוספת [...]

2312, 2019

סייעות שניות בגנים

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

האם הנכם מעסיקים סייעת שנייה בגן וטרם מתוקצבים עליה? חשוב לוודא בהקדם דיווח מלא ילדים וסייעות בגנים הזכאיים, המערכת נסגרת בסוף פברואר, מהרו לוודא תקצוב על מנת שלא לאחר את המועד. גן ילדים הכולל 30 [...]

2312, 2019

ילדי השלמה

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

מהות התקציב: השלמת תקציב גן שאינו מאוכלס במלואו, מס' הילדים בגן יושלם ל-31 תלמידים (ברשות המקבלת מענק איזון) או ל-33 תלמידים (ברשות שאינה מקבלת מענק איזון). תקציב הילדים הנוספים מכונה "ילדי השלמה". מי זכאי? 1. [...]

1507, 2019

פרס חינוך – בשנה הבאה אתם…?

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו 6 הרשויות הזוכות בפרס חינוך ע"ס 100,000 ₪ לשנת הלימודים תשע"ט. הפרס מתקבל עפ"י התבחינים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, בכפוף לדוח ביצוע. פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, ע"ס 100,000 ₪ מוענק אחת לשנה [...]

1507, 2019

דוח ביצוע ניצנים בחופשות – פסח תשע"ט

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

מועד ההגשה עד ה -31.07 התקציב כולל תקציב בגין הפעילות: שכר, חוגים ,רכש, רכז ותקורה. לפני ההגשה - חשוב לוודא: > האם כלל הפעילות בוצע עפ"י תנאי הקול קורא? > האם נוצל מלוא התקציב ודווחו [...]

1507, 2019

דיווחי מסלולים ומלווים

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

טרם דיווחתם מסלולים לשנת תשע"ט? טרם דיווחתם תלמידים מלווים? אלו הימים האחרונים לדיווח בגין שנת הלימודים תשע"ט... דיווח מסלולים מתבצע במערכת הסעות נט, יש לוודא הלימה לאישור משרד החינוך וכן דיווחי מלווים

1507, 2019

תקציב סייעות חנ"מ

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

בחודשיים האחרונים משרד החינוך קיזז מרשויות רבות עשרות אלפי שקלים רטרו מתחילת השנה בגין סייעות כיתתיות וצמודות שלא דווחו במערכת סייעות נט. האם עקבתם כי כלל סייעות החנ"מ, המועסקות על ידכם, ישירות ועקיפות, דווחו במערכת? [...]

805, 2019

קולות קוראים לרשויות בנושאי חינוך

יום רביעי, 8 מאי , 2019|0 Comments

א. הקצבות כח אדם בתפקידי חינוך ונוער בסיכון - תאריך אחרון: 12.05.19 תקציב מיועד לכח אדם ניהולי ומקצועי - לחינוך ילדים ונוער בסיכון. היקף פוטנציאל תקציב לרשות: שימו לב! קול קורא זה מחליף [...]

503, 2019

מוגן: שרתים ומזכירים

יום שלישי, 5 מרץ , 2019|יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

2512, 2018

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2018 ושל שנת 2019

יום שלישי, 25 דצמבר , 2018|0 Comments

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2018 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2019. ניכוי במקור מספקים אם בין השנים 2015-2017 העמותה העסיקה בכל שנה [...]

1812, 2018

אגרות חוץ בחינוך המיוחד

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

יתכן שאתם מפסידים כספים רבים והיד קלה על ההדק. ולכן זה הזמן להעמיק ולבחון את תשלומי אגרות החוץ ברשות ולוודא כי מערכת החיובים נבדקת ומדוייקת ושום דבר לא מתפספס. החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך [...]

1812, 2018

ניצנים בחופשות

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

החודש הועברו מקדמות לרשויות שהצטרפו לתוכנית ניצנים בחופשות. התכנית התקיימה ב 5 ימי חופשת החנוכה (כו' כסלו-ב' טבת). (במגזר הלא יהודי – 5 ימים מ בחופשת החורף). • הבדלים מתוכנית צהרוני ניצנים לתוכנית [...]

1812, 2018

ילדי השלמה

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

מהם הנימוקים המצדיקים הכרה בילדי השלמה? כיצד נבדקו בקלות האם הרשות סופגת עלות גננות עודפות מעבר לתקצוב? בעיריות ובמועצות מקומיות תקציב גן מתקבל פר ילד ומבוסס על תקן מלא - 31 ילדים ברשויות מקבלות מענק [...]

1112, 2018

כיצד משפיע הדירוג הסוציו-אקונומי על תקציב הרשות?

יום שלישי, 11 דצמבר , 2018|0 Comments

קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקומיות הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיטיקה, אשר בו מדורגת כל רשות לפי הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים. הדירוג מ-1 ועד 10, כאשר אשכול [...]

2210, 2018

ניהול ספרים בוועד מקומי 10.18

יום שני, 22 אוקטובר , 2018|0 Comments

פסילת ספרים משתקת פעילות של גוף, גוררת קנסות וסנקציות לפיכך חשוב שנשאל את עצמנו מעת לעת אלו ספרי חשבונות ומסמכים אנו חייבים לנהל והאם אנו מנהלים אותם כדין? [...]

2907, 2018

תכנית ניצנים – תשע"ח ותשע"ט

יום ראשון, 29 יולי , 2018|0 Comments

תכנית ניצנים – תשע"ח פורמט דוח ביצוע עלה לאתר ניצנים, להלן קישור לקול קורא>>>. הגשת דוח ביצוע שנתי חתום ע"י גזבר הרשות לשנת תשע"ח יש להעלות לאתר עד 31.8.2018. מאחר ורשויות רבות מפעילות באמצעות זכיינים [...]

907, 2018